Fotoğrafta Işık Ölçümü Türleri

Fotoğraf çekerken kuşkusuz en önemli öge ışıktır. Işık ölçümü, ışık ölçer ya dapozometre adı verilen, ortamdaki ışığın miktarını, fotoğraf makinesi üzerindeki değerlerle yani filmin ışığa duyarlılığı, örtücü hızı ve diyafram değeri ile gösteren bir aygıt ya da fotoğraf makinesi bölümüyle yapılır. Fotoğrafta ışık ölçümü türleri ise fotoğraf makinesinin türüne olduğu kadar ışık kaynağının türüne göre de değişiklik gösterir.

Fotoğrafta ışık ölçümü türlerini doğru şekilde kullanmak için de öncelikle fotoğrafta bir ışık ölçümünün neye göre yapıldığını ve bu türlerin hangi amaçlarla, nasıl kullanıldığını bilmek gerekir. 

Bu nedenle, biz de bugünkü yazımızda, daha kaliteli ve daha iyi aydınlatılmış fotoğraflar elde etmek üzere ışık ölçümü türlerini öğrenmek isteyen okuyucularımız için fotoğrafta ışık ölçümü türlerini sıraladık.

Fotoğrafçılık Kursu hakkında ayrıntılı bilgi için Buraya Tıklayın..

Hazır mısınız? O halde başlayalım. 

Fotoğrafta Işık Ölçümü Nasıl Yapılır

Bütün ışıkölçerler, siyah ve beyaz arasındaki orta gri değerden ölçüm almak üzere tasarlanmışlardır. Bu nedenle çok hassas ışık ölçümü yapmak isteyen fotoğrafçılar, ışık ölçümlerini %18 ışık yansıtma oranına sahip gri karttan ölçüm yaparak, ışık ölçümündeki yanılma paylarını en aza indirgerler.

Çok koyu ya da çok açık tonlu bir objeden yapılan ışık ölçümü sonunda çekilen fotoğraf hatalı pozlanmış sonuç verecektir. Işık ölçümü yaparken siyah ve beyaz arasındaki orta tona sahip bir objeden yapmak doğru sonuç verecektir.

Düşen (Incident) Işık Ölçümü  

Düşen ışık ölçümü Işık kaynağından çekimi yapılacak konunun üzerine düşen ışığın ölçülmesi anlamına gelmektedir.

Sadece el pozometresiyle yapılabilen düşen ışık ölçümü, ışığa duyarlı gözün, düşen ışık ölçümü konumuna getirilmesi gerekmektedir. Işık ölçümü, konunun ışık alan tarafından, pozometrenin fotoğraf makinesinin çekim yapacağı yöne doğru tutulmasıyla yapılır.

Yansıyan (Reflected) Işık Ölçümü

Çekimi yapılacak konunun üzerinden yansıyan ışığın ölçüldüğü ışık ölçüm türüdür. El pozometreleriyle de böyle ölçüm yapılabilir, ancak fotoğraf makinesi içinde yeralan ışıkölçerlerin hepsi bu türdendir. Yansıyan ışık ölçümü kendi arasında üçe ayrılır. Bu ölçüm türleri merkez ağırlıklı ortalama, bölgesel ortalama ve noktasal ortalamadır. 

Merkez ağırlıklı ortalama ölçümün ağırlıklı bölümünün, vzörde görülen görüntünün merkezindeki büyük daireden alındığı ölçüm sistemidir. Bölgesel ortalama ise, görülen görüntünün en az beş bölgeye ayrıldığı ve her bir bölgeden ayrı ayrı alınan ölçümlerin ortalamasının hesaplandığı ölçüm türüdür. Çoğu durumda iyi sonuç verir, yanılma payı azdır. Son olarak noktasal ortalama ise, vizörün merkezindeki çok küçük bir dairenin içinden alınan ışık ölçüm sistemidir. Işık ölçümü çok küçük bir noktadan alındığı için, doğru tona sahip bir objeye yöneltildiğinde yanılma şansı yoktur. Bu nedenle en güvenilir ışık ölçüm sistemi olarak anılır.